Jakość

europrofil_export_www-solidny_partner

Solidny partner w biznesie

Z każdym Klientem współpracujemy na zasadach partnerskich, dbając o wysoką jakość wyrobów i obsługi. Zależy nam na budowaniu wzajemnego zaufania, które pozwoli na utrzymywanie długotrwałej relacji biznesowej.

europrofil_export_www_sprawdzone_materialy

Sprawdzone materiały

Materiały używane do produkcji
z reguły pochodzą z krajów Unii Europejskiej, ale również od rekomendowanych producentów z Azji. Spółka posiada własny rozkrój kręgów stali o maksymalnej szerokości 1500 mm i wadze nie przekraczającej 15 ton.

europrofil_export_www-iso

Wyróżnienia potwierdzają nasze kompetencje

2003 – uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2001 w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów

2004 – wyróżnienie w VI educji konkursu Gazele Biznesu, organizowanego dla przedsiębiorstw z terenu Dolnego Śląska

2010 – uzyskanie świadectwa AEO – Authorized Economic Operator, które potwierdza przestrzeganie wszystkich standardów bezpieczeństwa i ochrony ładunków obowiązujących w UE oraz nadaje uprawnienia do korzystania z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa, jak i pozwala na uproszczenia przewidziane w ramach przepisów celnych. Certyfikat AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Wspólnocie